Invest

Modului Invest este destinat gestionarii de investitii, fiind urmarita derularea de proiecte al caror scop este acela de a indeplini obiectivele investitiilor si obiectivele achizitiilor dependente de investitii.

Lista de obiective ale investitiilor este cea pe care este centrata aplicatia, aceasta lista fiind structurata in programe in care exista posibilitatea de a filtra si de a cauta in functie de anumite criterii : surse de finantare, destinatie, clasificatie, bugetara.

Acest program stocheaza detalii pentru toate obiectivele in privinta:

- datei de incepere si a datei de finalizare-estimata si realizata;

- costul estimat cat si a celui realizat, repartizat pe surse de finantare;

- tipului investitiei : utilari autonome, program de reparatii si intretinere, de dezvoltare, de capital (achizitie) sau alte investitii;

Calculul costului realizat la o investitie odata cu progresul de executie bugetara este automatizat prin organizarea investitiilor in concordanta cu clasificatia bugetara.

Totodata la investitii care sunt obiect al unor proiecte se poate tine evidenta la:

- faze ale proiectului;

- contracte necesare pentru fiecare faza in parte;

- situatii si devize ale lucrarilor;

Analize sintetice si detaliate care privesc investitii gestionate prin sistem au ca suport rapoarte standard pe care aplicatia le contine.

Impotax

Impotax este o aplicatie software creata pentru a administra impozitele si taxele legate de bugetul local. Realizat cu respectarea legislatiei si normele in vigoare, acest program face posibila potrivirea cu specificul local prin configurare.

Modulul Impotax este proiectat sa functioneze inglobat cu Sistemul National Electronic de Plati (SNEP), asfel se implementeaza toate schimburile abundente de informatii si decontarea incasarilor care se realizeaza prin platforma nationala, astfel fiind posibila utilizarea pentru a face plati pe internet.

Principalele functii ale acestui sistem sunt urmatoarele:

- tine evidenta contribuabililor, persoanelor fizice si persoanelor juridice, strans legata de nomenclatura unica a strazilor din localitate;

- tine evidenta materiei impozabile si a obiectelor impozabile: bunuri sau obiecte impozabile, mijloace de transport, cladire, terenuri, istoricul fiind pastrat insa cel putin 5 ani;

- cu ajutorul unui cod unic (sau rol unic) prin care sunt consolidate toate platile, obiectele atribuite care se impoziteaza, obligatiile de plata, extrasele de cont, soldurile, etc, este gestionata relatia fiscala cu fiecare contribuabil;

- in functie in categorii anume, pentru fiecare contribuabil individual pot fi gestionate majorarile, scutirile sau facilitatile;

- prin integrarea sau Registrul Electronic Central pentru Administratiile Locale (RECAL) se poate stabili impozitul majorat pentru contribuabili care detin mai multe proprietati;

- in baza unei materii impozabile care este luata in evidenta, se pot institui toate tipurile de creante (debite), in conformitate cu legislatia;

- activitatea utilizatorilor programului este monitorizata si analizata;

- bugetul este fundamentat cu posibilitatea de parametrizare ;

- procesarea, tinerea evidentei si inregistrarea platilor pe care contribuabilii le-au efectuat si a efectului platilor privind creantele, atat in casieriile din primarie, prin alte modalitati de plata existente (POS, ordine de plata), cat si prin alti parteneri;

- procesarile si emiterile iformatiilor-suport pentru organizarea activitatii fiscale;

- amenzile, platile sau taxele ocazionale si efectul acestor creante bugetare sunt inregistrate si luate in evidenta;

- generarea de inregistrari contabile si tinerea evidentei contabile a veniturilor realizate conform cu normele metodologice pe care Ministerul Finantelor le-a stabilit;

- deschiderea si inchiderea de evidente fiscale anuale, arhivare si dezarhivare de date care privesc evidentele fiscale din anii precedenti;

- activitatea de urmarire si de executare silita a creantelor sunt gestionate cu acest modul;

- cu ajutorul generarii de rapoarte sunt editate si configurate rapoartele, astfel se raspunde cerintelor particulare;

- realizarea gestiunii inscrisurilor trimise contribuabililor (somatii, procese verbale de impunere, certificate fiscale, instiintari de plata) comunicarea cu contribuabilii, cat si informarea acestora.

Impotax este un program inclus in aplicatiile UltraVision cu modulele GeCon (gestiune contracte), CID, Cassa!

Situatii personal

Aplicatia Situaii Personal reprezinta un soft folositor la redactarea de documente care sunt utile pentru monitorizarea cheltuielilor de personal, lunar sau trimestrial. Aceasta se realizeaza cu ajutorul concentrarii datelor contabile si a executiei bugetare. Utilitatea aplicatiei se regaseste si in faptul ca face posibila prezentarea documentelor necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Modul de lucru in acest modul este simplificat, astfel acesta face posibile urmatoarele operatiuni:

- configurarea procedurii de preluare a datelor si a sursei ;

- exportarea si importarea datelor in format electronic, cum ar fi xls, dbf cat si in formatul cerut de Directia Finantelor Publice;

- structurarea de formulare conform cu normele legislative in vigoare, prin prelucrare directa sau prin importare (internet, discheta);

- efectuarea gestiunii mai multor unitati si subunitati ce sunt organizate piramidal pe structura clasificatiei bugetare;

- transferarea de date pentru a completa formularele din executia bugetara respectiv din balante contabile;

- pentru a raporta la nivel de unitati administrativ-teritoriale sunt centralizate date de la institutii;

- documentele sunt imprimate in forma ceruta de legislatie.

ResUm

Echipa Ultra Vision are deosebita plăcere de a vă prezenta o nouă aplicație destinată departamentului Resurse Umane, care are drept scop administrarea personalului angajat. De asemenea aplicația permite elaborarea declarațiilor către instituțiile de asigurări sociale, respectiv calcularea drepturilor salariale cuvenite.

Angajații vor fi gestionați dupa caracterele specifice, conform legislației în vigoare privind funcționării publici, dupa cum urmează:

- funcționari publici;

- personal contractual;

- personal contractual de deservire;

- demnitari numiți;

- alte categorii de personal conform codului muncii.

Mod de organizare și funcționare al instituției poate fi elaborat pe mai multe niveluri piramidale în care este specificată fișa postului pentru a putea fi completat statul de funcții.

Pot fi completate date cu privire la întocmirea statelor de personal, pentru fiecare post și anume fișa postului.

Ca și în cazul gradației, sunt completate în mod automat o serie de date, în funcție de vechimea pe care un angajat o are la postul pe care îl ocupă.

La un angajat pot fi adaugate unul sau mai multe contracte de munca, fiecare dintre aceste contracte putand fi organizate diferit. În afară de salariul de încadrare, indemnizația de conducere, merit și vechime la fiecare contract în parte se mai pot adauga înca 15 sporuri care au o formulă distinctă de calcul.

Actualizarea informațiilor pe un numar mai mic de angajați (birou sau departament sau direcție etc.) sau pe întreaga instituție este posibilă prin definirea organigramei.

Pentru fiecare dintre tipurile de pontări, aplicația oferă posibilitatea de a fi realizate listări distincte cum ar fi : centralizator, situație recapitulativă, stat de plată, etc.

De asemenea pot fi administrate izolat pontajul aparatului propriu față de pontajul consilierilor, separat pontarea comisiilor sau celelalte tipuri ale pontărilor.

În acest modul este ținută evidența Dosarului Profesional, fiind posibilă transferarea de sume din contractul de muncă, pontaj, foaie de informații care este caracteristic fiecărui formular specific, un exemplu putând fi formularul care face referire la situația privind acordarea drepturilor salariale, formularul F.

Modulul dă posibilitate notelor contabile de a fi generate în aplicația buget/contabilitate, acestea putând fi făcute la stadiul de departament din organigramă sau pe întregul grup.

Exportarea se realizează la nivelul grupului în cazul în care în organigramă este un numar de departamente care sunt plătite din același pachet bugetar și daca nu este în organigramă un nod (departament) care să reprezinte un tot unitar pentru ele.

În ceea ce privește rapoartele, aplicația face posibilă întocmirea urmatoarelor documente : state de plată. centralizatoare, state de personal, liste pentru alimentare carduri, situații recapitulative și un set de alte listări difereite. De exemplu: diverse liste cu totaluri, situația orelor suplimentare pe an, centralizatoare grupate pe an, centralizatoare grupate dupa diverse caracteristici care pot fi utile la anumite situații statistice, diverse tipuri de adeverințe etc. Acest modul are în gestiunea sa 270 de rapoarte cu aproximație.

Din punctul de vedere al situațiilor lunare sau anuale și al cardurilor, prin aceasta aplicație poate fi generat fisierul pentru alimentarea de carduri (avans/rest de plată) pentru un numar mare de bănci (ex. BCR, BRD, Banca Transilvania, etc.).

În plus, pe baza informațiilor introduse în aplicație, fișele fiscale și declarațiile 112 sunt generate automat de aceasta, nemaifiind necesare și alte editări ulterioare.

Pe langă toate acestea, Fișele Fiscale sunt generate automat la sfârșitul de an în funcție de pontajele realizate și fără să mai fie necesare alte editări.

Calcularea salariului poate fi făcut prin a porni de la foaia de prezență întocmită (pe lună sau pe o perioadă). Sunt operate în foaia de prezență doar excepțiile de la zilele lucrate și anume:

- concediile medicale;

- concediile de odihnă;

- concediile de studiu;

- nemotivatele etc.

Pentru a fi calculat salariul aparatului propriu, pot fi introduse urmatoarele:

- ore suplimentare (75%/100%), alte sume, premii, premii 2%/10%, primă pensionare, primă concediu, stimulente, salariul 13, diverse drepturi ca și evidenta distinctă (ținută,ghișeu,drepturi sociale);

- concedii medicale (inițial/continuare), calcularea și gestionarea acestora este realizată în mod automat de catre aplicație;

- rețineri CAR, pensie alimentară, garanții, popriri;

- reținere sindicat, fiind posibilă calcularea distinctă pentru fiecare sindicat;

- ore de gardă, ore bloc operator, chemări de la domiciliu (acestea fiind utilizate în cazul angajaților spitalelor), salariu majorat.

De asemenea tot pentru a fi realizat pontajul pot fi utilizate alte opțiuni ce sunt puse la dispoziție de aplicație:

- avansuri (evidență distinctă-salariu, premii, comisii, avans concediu, stimulente, primă concediu);

- avansuri anticipate, sunt folosite pentru lunile care nu sunt încă inițializate, la fel ca la avansuri;

- rețineri reprezentând oricare fel de alte rețineri (ex: chirii, rate bănci, etc.);

- pensie facultativă - sunt gestionate automat, pe tipul asigurator, iar în situația în care există mai mulți, plafonul de deductibilitate este diferențiat in mod automat. Sumele ce depasesc plafonul stabilit sunt trecute de aplicație pe sume nedeductibile, automat;

- alte drepturi, se adună în totalul brut deoarece acestea reprezintă de obicei alte sume care pot fi introduse ca și evidență separată (diferențe, concedii, etc).

Mifix

Modulul Mifix pune la dispozitie suportul care este necesar pentru a gestiona imobilizarile corporale si necorporale si elementele patrimoniale.

Rapoartele specifice pe care le furnizeaza sunt urmatoarele:

- registrul numerelor de inventariere;

- balante privind miscarea mijloacelor fixe si liste de inventariere;

- situatii privind amortizarea lunara;

- fisa de calcul a amortizarii, de modificare a valorii, de miscare. etc.

Facilitatile pe care aplicatia le da sunt urmatoarele;

- consemnarea de mijloace fixe si gestiunea de elemente tipice (clasificatia, tipul imobilizarii, domeniul apartinator, numarul de inventar - care este generat automat, durata de utilizare, sursa de finantare), reliefate pe locuri de folosinta;

- valorile ce le caracterizeaza sunt determinate automat: valoarea de inventar, rata lunara de amortizare, valoarea amortizata cumulata, valoarea ramasa de amortizat;

- documentele specifice de intrare, de miscare, de iesire pot fi editate si listate.

- evolutia mijlocului poate fi urmarita.

Operatiunea de intrare si operatiunea de iesire a imobilizarilor se realizeaza interdependent cu clasificatia bugetara si sunt generate automat inregistrarile contabile impreuna cu tipul de calculare a amortizarii lunare.

GestStoc

Aplicaţia GestStoc este utilizată pentru gestionarea stocurilor de materiale, produse finite, precum şi pentru evidenţa obiectelor de inventar pe magazii şi gestiuni.
Programul permite:
– gestionarea materialelor, obiectelor de inventar şi a altor valori, pe baza înregistrării mişcărilor (intrări/ieşiri), cantitativ şi valoric, cu actualizarea în timp real a stocurilor;

– editarea şi listarea documentelor, în conformitate cu actele normative aplicabile: note de recepţie, bonuri de consum / casare / ieşire, bonuri de transfer, etc.

– implementarea de nomenclatoare: tipuri de produse (în conformitate cu Clasele de conturi pentru stocuri şi producţie în curs de execuţie), furnizori, consumatori, comisii;

Furnizează rapoarte specifice:

– centralizatoare şi desfăşurătoare pentru toate documentele editabile;

– situaţia intrărilor / ieşirilor (detaliat sau centralizat);

– liste de inventariere, balanţe, fişe de magazie, fişe de cont analitic pentru valori materiale, stocuri zilnice, etc.

Aplicaţia conţine şi un submodul destinat gestionării Listelor Zilnice de Alimente.

Toate operaţiunile se fac în acord cu clasificaţia bugetară economică şi cea funcţională, rezultatul acestora înregistrându-se automat în contabilitate.

Dars

Programul informatic Dars (dare de seamă) prelucrează și procesează datele operate în aplicațiile de Contabilitate și Buget pentru a realiza situațiile trimestriale și conturile de execuție lunare printr-un proces automatizat și permite raportarea datelor în format electronic și în format tipărit către Administrația Financiară.

Programul informatic Dars conține următoarele aplicații:

– nomenclatoare;

– salvări și preluări de date;

– corelații;

– conturi de execuție;

– situații;

– configurarea formularelor;

Softul reprezintă o unitate în centralizarea datelor din contabilitate și execuția bugetara, astfel documentele necesare dării de seamă trimestriale sunt întocmite conform normelor în vigoare.

Proiectat într-un mod care face mai puțin complicată operarea, aplicația permite:

– printarea documentelor în forma impusă de normele în vigoare (conturi de execuție, bilanțuri, anexe, etc.);

– calcularea și verificarea corelațiilor;

– centralizarea informațiilor de la instituții pentru a raporta la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

– importare și exportare de date în format electronic (dbf, html, excel, de asemenea și formatul Direcției Finanțelor Publice);

– gestiunea asupra mai multor unități și subunități organizate ierarhic dupa structura clasificației bugetare;

– configurarea surselor și procedurilor de prelucrare a datelor;

– transferarea informațiilor din execuția bugetară și anume balanțele contabile pentru completarea formularelor;

– structura formularelor în funcție de cerintele normelor în vigoare, acestea fiind modificate direct sau prin importare (internet, discketă);

Contab

Aplicația Contab gestionează înregistrările contabile pe perioade calendaristice pentru a urmări și analiza activitațile instituției.

Prin conturile configurabile care se pot extinde analitic pe clasificația bugetară, aplicația structureaza datele, de asemenea sunt utilizate monografii de note contabile care pot fi configurate pentru a eficientiza și standardiza operațiile.

Se pun la dispoziție:

- introducere a inregistrărilor contabile asistată;

- înregistrările contabile generate automat;

- calcularea și contarea automata a taxei pe valoare adaugată (TVA), închidere de conturi de TVA (optional).

- închidere de conturi de venituri și cheltuieli;

- obținerea de balanțe analitice și sintetice;

- situațiile pe intervale calendaristice, pe parteneri, fișa client;

- cartea mare șah, note, fișe de conturi, execuția bugetară, jurnale;

- împarțirea evidenței pe centre de cheltuială, unitați, subunități și centralizarea.

- fișa contului;

- validarea și importul notelor contabile aferente operațiunilor înregistrate în programul de casierie;

Prelucrarea de date dintr-un interval de timp de finalizare a lucrarilor dintr-o perioada calendaristica diferită, nu este condiționată de aplicație. De asemenea aceasta conferă un control complet diferențiat pe nivelele de competență cu privire la informații.

Pentru cei care au achiziționat toate modulele economico-financiare de la Ultra Vision, toate notele contabile sunt generate automat de celelalte module rămânând ca obligația contabilului în acest program să fie de verificare, respectiv reglare, unde este cazul, a notelor contabile generate.

Buget

Cu aplicația Buget pot fi realizate gestiunea veniturilor și gestiunea cheltuielilor pe baza de buget, astfel fiind realizate veniturile estimate prin angajarea de cheltuieli impuse de derularea normală a achizițiilor.
Datele sunt structurate pe exerciții bugetare respectiv pe tipuri de bugete și respecta împarțirea anului în trimestre și clasificația bugetară stabilită de lege.

Aplicația:

- gestionează automat registrul controlului financiar preventiv (CFP).

- permite rectificarea de buget fară a restrange accesul la datele anterioare;

- detaliază cheltuielile pe capitole, subcapitole , articole și aliniate (structura ce poate fi configurată după bunul plac);

- deschideri și repartiții pe titluri;

- permite întocmirea clasificației bugetare;

- asigură bugetul de venituri și cheltuieli;

- organizează angajarea, ordonantarea, plata și lichidarea cheltuielilor în funcție de articolele de buget cu elaborarea anexelor 1,2,3 și permite printarea ordinului de plată (OP).

- înregistrează prevederile bugetare repartizate pe trimestru;

- efectuează raportări specifice precum contul de execuție, fișele de credit, execuția bugetară;

- întocmirea formularului 931 care conține bugetele centralizate;

- ordonanța și plata din ALOP vor genera automat notele contabile aferente operațiunilor în programul de contabilitate;

Prin aplicația subordonata "Introducere facturi" se introduc automat datele de pe o factură, informații ce urmează a fi generate în angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor (ALOP), în jurnalele contabile analitice, astfel realizându-se recepția de mijloace fixe.

Prin aplicația subordonată "Execuție salarii" se înregistrează automat, în contabilitate și în execuția bugetară, execuția salariilor

- execuție salarii - permite introducerea sumelor din raportul recapitulație din programul de salarii (pentru cei care nu l-au achiziționat de la noi) și generează ALOP-ul aferent și notele contabile în programul de contabilitate.

Cassa

Am adăugat în portofoliu o nouă aplicație care servește la înregistrarea respectiv efectuarea operațiilor de încasare sau plăți operate de casă. Deasemenea modulul este util și pentru eliberarea chitanțelor și listarea registrului de casă precum și a foilor de vărsământ.

În această aplicație sunt puse la dispoziție într-o structură omogenă următoarele genuri de operațiuni:

– evidența tipurilor de operații;

– înregistrarea încasărilor zilnice;

– înregistrarea încasărilor prin POS (Point Of Sale: punct de vanzare, de tranzacționare);

– transferul operațiilor efectuate cu casa direct în evidențele contabile, individual sau în grup, pe zile de lucru distincte;

– transferarea încasărilor din modulele Gecon, Impozite și Taxe;

– evidența tipurilor de operații;

Următoarele listări alcătuiesc sistemul de raportare:

– jurnal zilnic sintetic;

– jurnal zilnic analitic;

– listare pe cont contabil;

– notă contabilă;

– listare pe cont bancar (parțial sau integral);

– borderou de încasări, etc.

Controlul absolut asupra preciziei și densității informațiilor este conferit de maniera de prezentare și de modul de a revedea consemnările realizate, cu opțiuni de filtrare și de asemenea de capacitatea de vizualizare în orice moment a înregistrărilor eliminate sau anulate.