SCIM

Sistemul informatic SCIM este conceput pentru a oferi suport institutiilor publice in vederea implementarii Sistemului de Control Intern Managerial, conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Este singura varianta legala ce poate fi folosita pentru implementarea SCIM-ului. Conform Ordinului 600/2018, Anexa nr. 2:
“In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit, operatiunile de avizare, aprobare, distribuire etc. a procedurilor se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice , cu mentiunea ca acest fapt sa fie luat la cunostinta de intreg personalul.”

Softul SCIM reduce durata activitatii si eficientizeaza procesul de elaborare si actualizare a documentatiei, atat a procedurilor documentate (operationale si de sistem), cat si a documentelor generale de genul: Registrul Riscurilor, Situatii de raportare periodica, Obiective generale si specifice, Codul de etica, etc.
Toata documentatia este actualizata la zi, in functie de modificarile legislative.

Beneficiile sistemului informatic SCIM:
– ofera sabloane cu toata documentatia necesara implementarii celor 16 standarde ale Ordinului 600/2018;
– acces rapid la documentatie;
– autocompleteaza automat datele institutiei in toate documentele;
– tine evidenta editiilor si reviziilor;
– permite introducerea unor variabile precum: nume si prenume, functie, departament, acestea putand fi actualizate in aplicatie si existand posibilitatea de a salva modificarile pe un intreg departament, astfel economisindu-se foarte mult timp;
– permite codificarea automata a procedurilor documentate;
– se realizeaza periodic copii de siguranta ale softului si ale bazei de date, astfel eliminandu-se riscul pierderii documentelor;
– istoric de versiuni ale documentelor;
– softul se poate accesa de pe orice calculator, atata timp cat se cunoaste utilizatorul si parola;
– softul genereaza automat OPIS;
– suport telefonic si online de specialitate pentru utilizarea sistemului informatic.

Pentru o oferta financiara sau detalii suplimentare, click aici

SCIM