ResUm

Echipa Ultra Vision are deosebita plăcere de a vă prezenta o nouă aplicație destinată departamentului Resurse Umane(ResUm), care are drept scop administrarea personalului angajat. De asemenea aplicația permite elaborarea declarațiilor către instituțiile de asigurări sociale, respectiv calcularea drepturilor salariale cuvenite.

Angajații vor fi gestionați dupa caracterele specifice, conform legislației în vigoare privind funcționării publici, dupa cum urmează:

– funcționari publici;

– personal contractual;

– personal contractual de deservire;

– demnitari numiți;

– alte categorii de personal conform codului muncii.

Mod de organizare și funcționare al instituției poate fi elaborat pe mai multe niveluri piramidale în care este specificată fișa postului pentru a putea fi completat statul de funcții.

Pot fi completate date cu privire la întocmirea statelor de personal, pentru fiecare post și anume fișa postului.

Ca și în cazul gradației, sunt completate în mod automat o serie de date, în funcție de vechimea pe care un angajat o are la postul pe care îl ocupă.

La un angajat pot fi adaugate unul sau mai multe contracte de munca, fiecare dintre aceste contracte putand fi organizate diferit. În afară de salariul de încadrare, indemnizația de conducere, merit și vechime la fiecare contract în parte se mai pot adauga înca 15 sporuri care au o formulă distinctă de calcul.

Actualizarea informațiilor pe un numar mai mic de angajați (birou sau departament sau direcție etc.) sau pe întreaga instituție este posibilă prin definirea organigramei.

Pentru fiecare dintre tipurile de pontări, aplicația oferă posibilitatea de a fi realizate listări distincte cum ar fi : centralizator, situație recapitulativă, stat de plată, etc.

De asemenea pot fi administrate izolat pontajul aparatului propriu față de pontajul consilierilor, separat pontarea comisiilor sau celelalte tipuri ale pontărilor.

În acest modul este ținută evidența Dosarului Profesional, fiind posibilă transferarea de sume din contractul de muncă, pontaj, foaie de informații care este caracteristic fiecărui formular specific, un exemplu putând fi formularul care face referire la situația privind acordarea drepturilor salariale, formularul F.

Modulul dă posibilitate notelor contabile de a fi generate în aplicația buget/contabilitate, acestea putând fi făcute la stadiul de departament din organigramă sau pe întregul grup.

Exportarea se realizează la nivelul grupului în cazul în care în organigramă este un numar de departamente care sunt plătite din același pachet bugetar și daca nu este în organigramă un nod (departament) care să reprezinte un tot unitar pentru ele.

În ceea ce privește rapoartele, aplicația face posibilă întocmirea urmatoarelor documente : state de plată. centralizatoare, state de personal, liste pentru alimentare carduri, situații recapitulative și un set de alte listări difereite. De exemplu: diverse liste cu totaluri, situația orelor suplimentare pe an, centralizatoare grupate pe an, centralizatoare grupate dupa diverse caracteristici care pot fi utile la anumite situații statistice, diverse tipuri de adeverințe etc. Acest modul are în gestiunea sa 270 de rapoarte cu aproximație.

Din punctul de vedere al situațiilor lunare sau anuale și al cardurilor, prin aceasta aplicație poate fi generat fisierul pentru alimentarea de carduri (avans/rest de plată) pentru un numar mare de bănci (ex. BCR, BRD, Banca Transilvania, etc.).

În plus, pe baza informațiilor introduse în aplicație, fișele fiscale și declarațiile 112 sunt generate automat de aceasta, nemaifiind necesare și alte editări ulterioare.

Pe langă toate acestea, Fișele Fiscale sunt generate automat la sfârșitul de an în funcție de pontajele realizate și fără să mai fie necesare alte editări.

Calcularea salariului poate fi făcut prin a porni de la foaia de prezență întocmită (pe lună sau pe o perioadă). Sunt operate în foaia de prezență doar excepțiile de la zilele lucrate și anume:

– concediile medicale;

– concediile de odihnă;

– concediile de studiu;

– nemotivatele etc.

Pentru a fi calculat salariul aparatului propriu, pot fi introduse urmatoarele:

– ore suplimentare (75%/100%), alte sume, premii, premii 2%/10%, primă pensionare, primă concediu, stimulente, salariul 13, diverse drepturi ca și evidenta distinctă (ținută,ghișeu,drepturi sociale);

– concedii medicale (inițial/continuare), calcularea și gestionarea acestora este realizată în mod automat de catre aplicație;

– rețineri CAR, pensie alimentară, garanții, popriri;

– reținere sindicat, fiind posibilă calcularea distinctă pentru fiecare sindicat;

– ore de gardă, ore bloc operator, chemări de la domiciliu (acestea fiind utilizate în cazul angajaților spitalelor), salariu majorat.

De asemenea tot pentru a fi realizat pontajul pot fi utilizate alte opțiuni ce sunt puse la dispoziție de aplicație:

– avansuri (evidență distinctă-salariu, premii, comisii, avans concediu, stimulente, primă concediu);

– avansuri anticipate, sunt folosite pentru lunile care nu sunt încă inițializate, la fel ca la avansuri;

– rețineri reprezentând oricare fel de alte rețineri (ex: chirii, rate bănci, etc.);

– pensie facultativă – sunt gestionate automat, pe tipul asigurator, iar în situația în care există mai mulți, plafonul de deductibilitate este diferențiat in mod automat. Sumele ce depasesc plafonul stabilit sunt trecute de aplicație pe sume nedeductibile, automat;

– alte drepturi, se adună în totalul brut deoarece acestea reprezintă de obicei alte sume care pot fi introduse ca și evidență separată (diferențe, concedii, etc).

Pentru detalii si oferta financiara, click aici

ResUm