Impotax

Impotax este o aplicatie software creata pentru a administra impozitele si taxele legate de bugetul local.

Realizat cu respectarea legislatiei si normele in vigoare, acest program face posibila potrivirea cu specificul local prin configurare.

Modulul Impotax este proiectat sa functioneze inglobat cu Sistemul National Electronic de Plati (SNEP), asfel se implementeaza toate schimburile abundente de informatii si decontarea incasarilor care se realizeaza prin platforma nationala, astfel fiind posibila utilizarea pentru a face plati pe internet.

Principalele functii ale acestui sistem sunt urmatoarele:

- tine evidenta contribuabililor, persoanelor fizice si persoanelor juridice, strans legata de nomenclatura unica a strazilor din localitate;

- tine evidenta materiei impozabile si a obiectelor impozabile: bunuri sau obiecte impozabile, mijloace de transport, cladire, terenuri, istoricul fiind pastrat insa cel putin 5 ani;

- cu ajutorul unui cod unic (sau rol unic) prin care sunt consolidate toate platile, obiectele atribuite care se impoziteaza, obligatiile de plata, extrasele de cont, soldurile, etc, este gestionata relatia fiscala cu fiecare contribuabil;

- in functie in categorii anume, pentru fiecare contribuabil individual pot fi gestionate majorarile, scutirile sau facilitatile;

- prin integrarea sau Registrul Electronic Central pentru Administratiile Locale (RECAL) se poate stabili impozitul majorat pentru contribuabili care detin mai multe proprietati;

- in baza unei materii impozabile care este luata in evidenta, se pot institui toate tipurile de creante (debite), in conformitate cu legislatia;

- activitatea utilizatorilor programului este monitorizata si analizata;

- bugetul este fundamentat cu posibilitatea de parametrizare ;

- procesarea, tinerea evidentei si inregistrarea platilor pe care contribuabilii le-au efectuat si a efectului platilor privind creantele, atat in casieriile din primarie, prin alte modalitati de plata existente (POS, ordine de plata), cat si prin alti parteneri;

- procesarile si emiterile iformatiilor-suport pentru organizarea activitatii fiscale;

- amenzile, platile sau taxele ocazionale si efectul acestor creante bugetare sunt inregistrate si luate in evidenta;

- generarea de inregistrari contabile si tinerea evidentei contabile a veniturilor realizate conform cu normele metodologice pe care Ministerul Finantelor le-a stabilit;

- deschiderea si inchiderea de evidente fiscale anuale, arhivare si dezarhivare de date care privesc evidentele fiscale din anii precedenti;

- activitatea de urmarire si de executare silita a creantelor sunt gestionate cu acest modul;

- cu ajutorul generarii de rapoarte sunt editate si configurate rapoartele, astfel se raspunde cerintelor particulare;

- realizarea gestiunii inscrisurilor trimise contribuabililor (somatii, procese verbale de impunere, certificate fiscale, instiintari de plata) comunicarea cu contribuabilii, cat si informarea acestora.

Impotax este un program inclus in aplicatiile UltraVision cu modulele GeCon (gestiune contracte), CID, Cassa!

Pentru detalii si oferta financiara, click aici

Impotax