Dars

Programul informatic Dars (dare de seamă) prelucrează și procesează datele operate în aplicațiile de Contabilitate și Buget pentru a realiza situațiile trimestriale și conturile de execuție lunare printr-un proces automatizat și permite raportarea datelor în format electronic și în format tipărit către Administrația Financiară.

Programul informatic Dars conține următoarele aplicații:

– nomenclatoare;

– salvări și preluări de date;

– corelații;

– conturi de execuție;

– situații;

– configurarea formularelor;

Softul reprezintă o unitate în centralizarea datelor din contabilitate și execuția bugetara, astfel documentele necesare dării de seamă trimestriale sunt întocmite conform normelor în vigoare.

Proiectat într-un mod care face mai puțin complicată operarea, aplicația permite:

– printarea documentelor în forma impusă de normele în vigoare (conturi de execuție, bilanțuri, anexe, etc.);

– calcularea și verificarea corelațiilor;

– centralizarea informațiilor de la instituții pentru a raporta la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

– importare și exportare de date în format electronic (dbf, html, excel, de asemenea și formatul Direcției Finanțelor Publice);

– gestiunea asupra mai multor unități și subunități organizate ierarhic dupa structura clasificației bugetare;

– configurarea surselor și procedurilor de prelucrare a datelor;

– transferarea informațiilor din execuția bugetară și anume balanțele contabile pentru completarea formularelor;

– structura formularelor în funcție de cerintele normelor în vigoare, acestea fiind modificate direct sau prin importare (internet, discketă);

Dars