Contab

Aplicația Contab gestionează înregistrările contabile pe perioade calendaristice pentru a urmări și analiza activitațile instituției.

Prin conturile configurabile care se pot extinde analitic pe clasificația bugetară, aplicația structureaza datele, de asemenea sunt utilizate monografii de note contabile care pot fi configurate pentru a eficientiza și standardiza operațiile.

Se pun la dispoziție:

- introducere a inregistrărilor contabile asistată;

- înregistrările contabile generate automat;

- calcularea și contarea automata a taxei pe valoare adaugată (TVA), închidere de conturi de TVA (optional).

- închidere de conturi de venituri și cheltuieli;

- obținerea de balanțe analitice și sintetice;

- situațiile pe intervale calendaristice, pe parteneri, fișa client;

- cartea mare șah, note, fișe de conturi, execuția bugetară, jurnale;

- împarțirea evidenței pe centre de cheltuială, unitați, subunități și centralizarea.

- fișa contului;

- validarea și importul notelor contabile aferente operațiunilor înregistrate în programul de casierie;

Prelucrarea de date dintr-un interval de timp de finalizare a lucrarilor dintr-o perioada calendaristica diferită, nu este condiționată de aplicație. De asemenea aceasta conferă un control complet diferențiat pe nivelele de competență cu privire la informații.

Pentru cei care au achiziționat toate modulele economico-financiare de la Ultra Vision, toate notele contabile sunt generate automat de celelalte module rămânând ca obligația contabilului în acest program să fie de verificare, respectiv reglare, unde este cazul, a notelor contabile generate.

Contab