Cassa

Am adăugat în portofoliu o nouă aplicație care servește la înregistrarea respectiv efectuarea operațiilor de încasare sau plăți operate de casă. Deasemenea modulul este util și pentru eliberarea chitanțelor și listarea registrului de casă precum și a foilor de vărsământ.

În această aplicație sunt puse la dispoziție într-o structură omogenă următoarele genuri de operațiuni:

– evidența tipurilor de operații;

– înregistrarea încasărilor zilnice;

– înregistrarea încasărilor prin POS (Point Of Sale: punct de vanzare, de tranzacționare);

– transferul operațiilor efectuate cu casa direct în evidențele contabile, individual sau în grup, pe zile de lucru distincte;

– transferarea încasărilor din modulele Gecon, Impozite și Taxe;

– evidența tipurilor de operații;

Următoarele listări alcătuiesc sistemul de raportare:

– jurnal zilnic sintetic;

– jurnal zilnic analitic;

– listare pe cont contabil;

– notă contabilă;

– listare pe cont bancar (parțial sau integral);

– borderou de încasări, etc.

Controlul absolut asupra preciziei și densității informațiilor este conferit de maniera de prezentare și de modul de a revedea consemnările realizate, cu opțiuni de filtrare și de asemenea de capacitatea de vizualizare în orice moment a înregistrărilor eliminate sau anulate.

Cassa