Buget

Cu aplicația Buget pot fi realizate gestiunea veniturilor și gestiunea cheltuielilor pe baza de buget, astfel fiind realizate veniturile estimate prin angajarea de cheltuieli impuse de derularea normală a achizițiilor.
Datele sunt structurate pe exerciții bugetare respectiv pe tipuri de bugete și respecta împarțirea anului în trimestre și clasificația bugetară stabilită de lege.

Aplicația:

- gestionează automat registrul controlului financiar preventiv (CFP).

- permite rectificarea de buget fară a restrange accesul la datele anterioare;

- detaliază cheltuielile pe capitole, subcapitole , articole și aliniate (structura ce poate fi configurată după bunul plac);

- deschideri și repartiții pe titluri;

- permite întocmirea clasificației bugetare;

- asigură bugetul de venituri și cheltuieli;

- organizează angajarea, ordonantarea, plata și lichidarea cheltuielilor în funcție de articolele de buget cu elaborarea anexelor 1,2,3 și permite printarea ordinului de plată (OP).

- înregistrează prevederile bugetare repartizate pe trimestru;

- efectuează raportări specifice precum contul de execuție, fișele de credit, execuția bugetară;

- întocmirea formularului 931 care conține bugetele centralizate;

- ordonanța și plata din ALOP vor genera automat notele contabile aferente operațiunilor în programul de contabilitate;

Prin aplicația subordonata "Introducere facturi" se introduc automat datele de pe o factură, informații ce urmează a fi generate în angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor (ALOP), în jurnalele contabile analitice, astfel realizându-se recepția de mijloace fixe.

Prin aplicația subordonată "Execuție salarii" se înregistrează automat, în contabilitate și în execuția bugetară, execuția salariilor

- execuție salarii - permite introducerea sumelor din raportul recapitulație din programul de salarii (pentru cei care nu l-au achiziționat de la noi) și generează ALOP-ul aferent și notele contabile în programul de contabilitate.

Buget