Acon

Acon este o aplicatie care ofera suport informatic util pentru actiunea de acordare a contractelor de achizitie publica.

In functie de tipul achizitiei (servicii, produse, lucrari), ofera posibilitatea elaborarii. Programul anual de achizitii cat si a clasificarii intrarilor in lista aferenta. De asemenea prin aceasta aplicatie pot fi elaborate Codul Vocabularului Comun CPV si procedura de atribuire, care poate fi prin : licitatie deschisa sau restransa, cerere de oferta, dialog, negociere sau concurs de solutii.

In concordanta cu Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica sunt preconfigurate stadiile de desfasurare si de asemenea sunt inglobate modelele de documente care trebuie sa fie elaborate pentru fiecare etapa a procedurii. Modelele care contin datele caracteristice pentru fiecare achizitie sunt completate automat de acest program, astfel fiind generata documentele tipice in formatul MS Word doc. Aceasta documentatie poate fi folosita si reeditata dupa aceea in program sau independent de acesta.

Criteriile de clasificare, criteriile de eligibilitate si criteriile de evaluare, din a caror privinta fiecare dintre membrii comisiei puncteaza ofertele, sunt configurate, asfel putand fi desfasurata procedura.

Agentii economici care isi procura caietul de sarcini si ofertele sunt participantii dintre care aplica este numit castigator automat cel a carui oferta este apreciata cu punctaj insumat maxim.

Pentru detalii si oferta financiara click aici

Acon